FANDOM


Rigsdaler (RD) er den danske møntenhed i Renæssancens Kongeriger, du kan tjene dem ved at arbejde på jobs eller sælge ting på markedet. Du skal bruge RD til at købe noget på markedet eller i en kro, eller hvis du vil ansætte en til at passe din mark.

Mad er nødvendigt hver dag, derfor er det også vigtigt at kunne betale for den, så vær altid opmærksom på om du har penge nok til at brødføde sig selv.

Hvis du snakker med mennesker i Renæssancens Kongeriger som kommer fra andre lande, vil møntenheden være forskellig, selvom i befinder jer det samme sted. Det er kun hvis du bruger den danske version af spillet at det hedder rigsdaler. På engelsk hedder møntenheden "pounds" og franske spillere har écus, men 1 rigsdaler er det samme som 1 pound, så du skal ikke være bange for at dine penge ikke virker.