FANDOM


Ligesom der er en ressource i alle byer, er der også en mine. Minen bliver ledet af den pågældende Minebestyren i hertugdømmet. Lønnen i minen vil være 15-17 RD. Det er dog Fogeden som bestemmer hvor mange som må arbejde i minen og og hvad lønnen skal være.

Der er 3 forskellige miner i spillet:

Alle miner kan blive opgraderet, men der er flere ting som skal tages i betragtning:

  • Den skal vedligeholdes vær dag.
  • Udbyttet stiger kun en lille smule.
  • Der skal være nok arbejdere i minen.
  • Det skal kunne betale sig!!