FANDOM


Havnen er til for at komme i kontakt med andre folk og kongeriger via havet.

Haven bliver ledet af en havnefoged, det er hans job at holde styr med havnen, han bliver udvalgt af minebestyreren, og vil være det indtil der bliver udvalgt en anden.

I havnen kan skibe lægge til og sejle fra, det kan være handelskibe eller bare nogen som sejler for sjov. Men for at lægge til med et skib, SKAL man have en godkendelse fra havnefogeden, ellers vil ens skib blive beskudt hvis det prøver at lægge til.

Under havnen kan man også sælge et skib, hvis man ikke længere vil være kaptajn, og man mister dermed alle sine rettigheder med dette skib. Du kan også købe et skib, og får dermed dit helt eget skib.