FANDOM


Studiet det gode er læren om Godhed, som skal bruges på kirke vejen. Du kan starte med bogen: Den nikomakiske etik: I - Det gode og glæden - Aristoteles

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.